Calendari

Calendari Escolar


Per facilitar informació a les famílies sobre el seguiment i l’evolució educativa de l’alumnat, el centre estableix a començament de curs, el calendari escolar.

El curs actual comença el dia 2 de setembre i finalitza la darrera setmana de juliol (no inclosa).

L’escola romandrà tancada durant les festes de Nadal, la darrera setmana de juliol i tot el mes d’agost, així com les festes d’àmbit estatal, autonòmic, local i de lliure disposició.

El calendari lectiu del curs vinent 19 - 20 és el següent:
- 1r Trimestre: Del 2 de Setembre al 20 de Desembre, ambdós inclosos.
- 2n Trimestre: Del 7 de Gener al 8 d’Abril.
- 3r Trimestre: Del 14 d’Abril al 24 de Juliol.
Més festes locals i estatals.