Xecs

Hàbits i Rutines


L’adquisició dels diferents hàbits permet als infants ser més autònoms i fa possible que tinguin una convivència positiva basada en el respecte amb els altres.

Classifiquem els hàbits de la següent manera:

SOCIALS


(Respectar als companys, col·laborar en grup, endreçar el material, saber esperar durant un cert temps mentre l’educador/a atén als altres companys, compartir els objectes, l’espai i l’educador/a, tenir cura de no fer mal a ningú, llençar els papers a la paperera, complir els càrrecs que se li assignen, seure bé a la cadira, fer silenci, resoldre conflictes, “bon dia, adéu, gràcies i sisplau”...)D’AUTONOMIA


(Posar-se la bata o el pitet, penjar la motxilla al seu penjador, control d’esfínters, pujar-se i baixar-se els calçotets/calcetes i els pantalons, rentar-se la cara i les mans, col·laboració a l’hora de menjar sol, beure en got, utilitzar coberts...)TREBALL


(Mantenir l’atenció, saber escoltar, observar, mostrar interès, demanar ajut i rebre’l si cal, tenir cura del material...)Es bàsic que els nens adquireixin aquests hàbits durant el transcurs del curs perquè són essencials per poder adquirir en el futur qualsevol aprenentatge. Cal que fem un esforç tant a l’escola com a casa per promoure, reforçar i fer valuós l’aprenentatge d’aquests hàbits.